Evaporativno hlađenje

Šta je evaporativno hlađenje?

Za efekat evaporativnog hlađenja znali su još stari Egipćani koji su na otvore prozora kačili mokre tkanine. Efekte evaporativnog hlađenja osećate i vi kada leti rashlađenje tražite pored reke, jezera, mora ili gradske fontane.

U pitanju je svuda prisutan princip termodinamike, ali sada smešten u praktično pakovanje. Evaporativno hlađenje koriste vodu, koja je izuzetno jeftin energent, i jako malo električne energije, za pokretanje pumpe i ventilatora, pritom hladeći prostor zapremine do nekoliko hiljada kubnih metara.

Energija toplog, spoljašnjeg vazduha koristi se za isparavanje vode raspršene u komorama specijalno dizajniranog pada, voda preuzima toplotu vazduha, a vazduh izlazi iz uređaja ohlađen. Evaporativnim kulerima nije potrebna dodatna energija za isparavanje vode, niti hemijski reagenski poput freona za hlađenje, već samo snažan ventilator i mala pumpa koji kod najmanjih uređaja troše onoliko elektricne energije koliko bi potrošile 3 sijalice.

Prednosti evaporativnog hlađenja

Evaporativno hlađenje može uštedeti do 70% novca koje biste potrošili na konvencionalno hlađenje sa istim rashladnim učinkom.

Svakih nekoliko minuta zameni se kompletan vazduh u prostoriji. Vazduh se filtrira tokom prolaska kroz uređaj, odstranjuje se duvanski dim i neprijatni mirisi.

Ne postoje uslovi za razvoj Legionella pneumophilia, izazivača Legionarske bolesti koja se često javlja u centralnim i freonskim klimama, jer ovi uređaji ne oslobađaju aerosol u okolinu.

Kada koristite ovu bioklimu vrata i prozori mogu ostati otvoreni bez gubitaka efekata hlađenja.

Jednostavna ugradnja u postojeće instalacije ili postavljanje kao zasebnog sistema bez dodatnih troškova instalacije.

Mogućnost direktne digitalne regulacije željenih parametara.

Bez upotrebe štetnih hemikalija i njihove emisije u okolinu.

Uređaj je apsolutno ekološki, neštetan za ljude i planetu.

Zašto evaporativni kuleri?

Kao prvo, oni stvaraju prijatnu klimu koju karakteriše optimalan odnos temperature i vlažnosti vazduha. Svakih nekoliko minuta zameni se kompletan vazduh u prostoriji. Dok oni rade vrata i prozori mogu biti otvoreni.

Pokazano je i da ovakav način hlađenja stvara prijatnu atmosferu za rad, povećava efikasnost radnika, bez nusefekata koje na ljudsko zdravlje imaju freonske klime.

Evaporativni kuleri smanjuju troškove hlađenja, jer nema troškova instalacije, jednostavno je održavanje i mali su konzumenti električne energije.

Dizajnirani su tako da zadovolje različite potrebe, imaju široku primenu.
Mogu se koristiti za hlađenje proizvodnog i poslovnog prostora, letnjih bašta i restorana, plastenika i farmi, šatora i tendi, itd. Efikasno hlade prostore čije hlađenje nema ekonomičnu alternativu, kao i prostore čije konvencionalno hlađenje pretstavlja veliki izdatak.

I ne zaboravimo našu planetu Zemlju i globalnu potrebu za smanjenjem zagađenja i racionalnim korišćenjem prirodnih resursa. Evaporativni kuleri u svakom pogledu štite planetu.